כיצד להפוך את המל"ט כולל שלושה חלקים (חלק שני)?

חלק 2: התקנת מערכת ההנעה (מסגרת סיבי פחמן)

1)התקן את המנועים על מסגרת סיבי הפחמן

2)השתמש בקשרי רוכסן כדי להדק את בקרי המהירות לתחתית המסגרת.

3) אבטח את הסוללה למסגרת מזל"ט סיבי פחמן.