איך לעשות מזל"ט כולל שלושה חלקים (חלק שלישי)?

חלק 3: חיבור הפקדים

1)קנה מערכת שלט רחוק אלחוטית שעובדת עם בקר הטיסה שלך.

2)חבר את המנועים לבקרי המהירות.